باغچه ای در همسایگی

?لذت بردن از طبیعت در شهر
… ?میشود با باغبانی با احساس به گلها روزمرگی را فراموش کرد
… ?ساختن و سرهم کردن
… ?به همراه یک فنجان چای یا قهوه یا حتی یک تکه کیک زیر افتاب
… ?دیدار دوستان قدیمی یا پیدا کردن دوستان جدید

!پس با ما همرا باش و برای باغچه کاری انجام بده.ما با هم میتوانیم یک بخشی از شهر را شکل بدهیم.

ساعت کاری ما: سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه از ساعت 3 تا 6 بعدظهر

باغچه ای در ساختمان شهری ..در ساعات کاری ما به شما عزیزان خوش امد میگوییم