در همسایگی

همراه باشید

یک اتاق در همسایگی شما

اتاقی برای جوانان و افراد مسن

یک مکان برای شور و هیجان بیشتر

با ما همراه شوید

با ما اشنا شوید و چای و کافه بنوشید

شرکت کنید

با ایده هایی باری  برنامها و پیشنهادهای جدید پیش ما بیایید.

عضوی از ما بشوید و ما را کمک کنید.

همین حالا!

در این مکان به شما یک امکان ملاقات داده میشود تا با افرادی از کشورهای مختلف, فرهنگ های متفاوت,  زبان و دین دیگر و حتی ردهای سنی متفاوت اشنا شوید

در اینجا با قهوه , چای یا نوشیدنی سرد دیگری از شما پذیرایی میشود ویا یک خوراکی دیگربرای استراحت

محلی برای صحبت رو در رودر. اینجا برای مهمان های کوچک اسباب بازی فراهم شده است.در اینجا میتواند پیشنهادهای فرهنگی متفاوت در ساعت ما  انجام بگیرد